Asociación Civil "Centro Gallego de Jubilados y Pensionados de la Republica Argentina"

A principal actividade pola que sobresae este centro é a extraordinaria labor sociasistencial con respecto á distribución de axuda humanitaria entre os galegos necesitados da zona de Avellaneda, ademais de xestionar, de forma gratuíta, partidas de nacemento e asesorar e informar sobre os diferentes programas de axuda ós que poden acceder ós galegos emigrantes nesta area da Arxentina.

A Asociación participou nos actos do IV Día da Galicia Exterior celebrados os días 12 e 13 de agosto do 2004.